املی میگوید احمدالحسن سامری زمان

#جوادی_عاملی#سامری#سامری_زمان#احمدالحسن#بنی_اسرایئل#موسی_و_هارون


logo

جمحائیل الانصاری

سرپرست خادمین

بسم الله الرحمن الرحیم 

پاسخی بر آقای جوادی آملی 

اقای عبدالله جوادی آملی: جریان مدعی یمانی گوساله سامری است که توسط سامری زمان علم شده است.

قال رسول الله ص"لَتَرْكَبَنَّ أُمَّتِي سُنَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ (وَ حَذْوَ) الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ شِبْراً بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ وَ بَاعاً بِبَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْراً لَدَخَلُوا فِيهِ مَعَهُم‏" كتاب سليم بن قيس الهلالي ؛ ج‏2 ؛ ص599 
رسول الله ص فرمود: "امت من، رفتار وسنت بنی اسرائیل را تکرار می کنند، نعل به نعل و موبه مو ووجب به وجب و... حتی اگرآنان وارد سوراخی شده باشند، باآنان وارد آن می شوند". 

موسی ع
هارون ع
سامری
بنی اسرائیل

امام مهدی ع موسی ع است که مردم باعث پنهان شدن ایشان از میان مردم شده اند.
هارون ع وصی ایشان احمد ع است که نامش در وصیت رسول الله ص در شب وفات آمده است. 
 وبنی اسرائیل مردم هستند. 
 وسامری فردی است که در غیاب موسی ع از فرصت استفاده کرد وحق هارون ع را ضایع کرد واز بین برد.

 آنان که مدعیان نیابت امام مهدی ع هستند، آیا برای وجوب مراجعه مردم به خودشان دلیلی دارند؟

آیا مردم برای مراجعه به سامری دلیلی داشتند؟ 

به سخنان سیداحمدالحسن ع دراین مورد گوش می کنیم:

"افرادی که خودشان را فقهاء یا مراجع می نامند، از آوردن دلیل شرعی یا عقلی بر عقیده تقلید نزد آن ها، ناتوان هستند؛ تقلیدی که دین مرجعی خود را بر آن استوار نمودند. آنان نه آیه قرآنی محکم الدلاله ونه روایت قطعی الصدور وقطعی الدلاله دارند ودلیل عقلی تام وکامل نیز ندارند. قاعده وجوب رجوع به عالِم که آن را بیان می کنند، برآنان منطبق نمی شود؛ چون آنان در بهترین حالت، ظن وگمان بیان می کنند ودرنتیجه ظانّ(گمان کننده) هستند. وحقیقت این است که آنان گاهی اوقات فقط اوهامی بیان می کنند؛ مانند احکام نماز در مناطق نزدیک به قطب. حتی برخی از افرادی که خود را مراجع می نامند -امثال صادق شیرازی وکمال حیدری- آنچه را به آنان می گوییم، نمی فهمند. ما از آنان در خواست دلیل برعقیده وجوب تقلید از غیرمعصوم می کنیم، ولی آنان این دلیل را می آورند که تقلید: رجوع به متخصص است واین سخن در بهترین حالت خود، به معنای جواز است ونه وجوب. حتی در جواز نیز مناقشه است. اینکه این سخن را به عنوان دلیل عقلی می گویند، به این معناست که یا آنچه به آنان می گوییم، نمی فهمند ویا اقرار می کنند که عقیده آنان بدعت وباطل است وبدون دلیل است. وبعداز اینکه بطلان آن را برایشان بیان کردیم، از عقیده وجوب کوتاه آمدند وبه عقیده جواز یا استحباب تقلید منتقل شدند. اگراین طور است، باید کوتاه آمدن از عقیده باطلشان ومنتقل شدن از وجوب به جواز را آشکار کنند؛ تا مناقشه ما باآنان به این بخش منتقل شود ودر عقیده جدیدشان مناقشه کنیم.
منتظر پاسخ افرادی که خود را مراجع می نامند، هستم واینکه از عقیده وجوب تقلید غیرمعصوم دفاع کنند ویا به مردم اعلان کنند که آن عقیده غیرصحیحی است ودر آن اشتباه کردند."
:آیا یا این بیان روشن می شود که سامری کیست:

منبع
#جوادی_عاملی#سامری#سامری_زمان#احمدالحسن#بنی_اسرایئل#موسی_و_هارون