پرسش ها و پاسخ ها

همه شبهات

شما می توانید مقاله خود را با استفاده از این فیلترها پیدا کنید.

اسلام شیعی
مسیحیت
موضوعاتفقط بر روی یک موضوع کلیک کنید تا فیلتر شود
مشترک68 شبهاتازدواج امام مهدی و فرزندان ایشان1 شبهاتنسب سید احمد الحسن1 شبهاتعلائم ظهور6 شبهاتمهدیین6 شبهاتقانون شناخت حجت های الهی10 شبهاتوصیت7 شبهاتعلم احمد الحسن8 شبهاتمعجزه6 شبهاتصیحه اسمانی1 شبهاترویا5 شبهاتاستخاره0 شبهاتمباهله و مناظره1 شبهاتعصمت4 شبهاتدو حجت هم زمان2 شبهاتادعای های احمد الحسن4 شبهاتغیبت یا مخفی شدن3 شبهاتعلما و مراجع5 شبهاتتقلید2 شبهاتعلم رجال1 شبهاتانصار احمد الحسن3 شبهاترسانه تکنولوژی1 شبهاتیمانی از یمن0 شبهاتقیام و خروج4 شبهاتامریکا و وهابیت4 شبهاتاحکام0 شبهاتاحادیث استنادی7 شبهاتتهمت7 شبهاتاسلام و قران25 شبهاتمحل خروج3 شبهات
0

بیایید دریابیم که چگونه با هم کار کنیم

آماده کمک به ما هستید؟ در باشگاه جوانان احمد الحسن مشترک شوید و مقالات ارسال کنید و با ویرایش مقاله های ما را بهبود ببخشید. یا می توانید با ارز رمزنگاری شده به ما کمک کنید.

شروع کن
Help Youth

جوانان احمد الحسن

ما کسانی هستیم که به حاکمیت مطلق خدا اعتقاد دارند.

Youth 1
Youth 2
هر روز اطلاعات جدیدی را به ارمغان می آورد

سازمانی ایدئولوژیک که بر باورها و تمدن ها و علم تمرکز دارد

ما که به حاکمیت مطلق خدا اعتقاد داریم. این بدان معنی است که در این زمان یک نماینده و رسول خدا وجود دارد. در باور ما او مهدی است. او پسر خود را به نام "احمد الحسن" فرستاد که اهل بصره عراق می باشد. بنابراین او نجات دهنده اخرالزمانی است که در کتاب های ادیان ذکر شده؛ اسلام، مسیحیت، یهودیت و سایر ادیان. ما اهل گفتگو و بحث علمی هستیم و ما به همه ایده ها احترام می گذاریم. فکر نکنید این فقط یک مکالمه بر اساس کتاب های مذهبی باشد. ما در مورد موضوعات مختلف صحبت می کنیم. روانشناسی، پزشکی، زمین شناسی، فیزیک، تمدن های انسانی، ادیان و آموزه های مذهبی. ما از شما نمی خواهیم ما را بپذیرید، بلکه ما به دنبال معماری یک جامعه سالم و امن برای انسان هستیم. هیچ کس مجبور نیست که عقیده ای را قبول کند، و ما معتقدیم که انسان برای آنچه که می خواهد آزادانه اختیار کند خلق شده است..

شروع کردن