شبهات

5104
تابعين سيد احمد الحسن ميگويند كه ايشان بايد زود تر از امام مهدى در ميان ما ظاهر شوند ،حال آن كه در همان وصيت رسول الله گفته شده مهديين پس از امامان خواهند بود، آن جايى كه ميگويد ثم يكون من بعدهم اثنى عشر مهديا
6103
یکی از شبهاتی که مخالفین دعوت مطرح می کنند این است که سیداحمدالحسن فردی حقیقی و واقعی نیست وشخصیتی وهمی وذهنی است ویک سِری افراد، برای استفاده از نام ایشان این اِدعاها وسخنان را مطرح نمودند
6003
پاسخی بر کسانیکه می گویند چرا احمدالحسن ع بعضی آیات را علی النتزیل می خواند و یا خلاف قواعد عربی و نحو عمل می کند
4003
کسانی که نسبت به حقیقت جاهلند می گویند که گناهان را خدا می بخشد ولیكن آثارشان باقی می ماند ، و نفس را به تخته تشبیه کرده و گناهان را به میخ هایی که در آن کوبیده شده اند و می گویند میخ ها که برداشته شوند ، اثرشان باقی خواهد ماند
4003
ابن النبی المهدی یا ابن المهدی اصل روایت این روایات چنین است فعندها يظهر ابن المهدي بشارة الاسلام ص157
4003
در روایت امده است که به زودى زمانى براى مردم فرا رسد که از علماء فرار مى‏کنند چنان چه گوسفند از گرگ مى‏گریزد
4003
و امام صادق ع همواره در حضور برخی به صورت تقيه از امر مهديين ع سخن مى فرمودند ، زيرا ائمه ع همواره در كتمان و راز ماندن امر مهديين ع كوشا بودند، و هرگز از آن سخن به ميان نمى آوردند ، مگر به دلايل خاص برای مؤمنان به اين امر
4003
اگر دین در روز غدیر کامل شده است ، چه نیازی به مهدیین ع است این اشکال و انکار ابتدای امر توسط عمر بن خطاب مطرح شد البته به نحوی دیگر او با اینکه نسبت به ولایت امیرالمومنین ع یقین داشت زیرا سخنان متعددی از رسول الله ص در اینباره شنیده بود ؛ لکن این ولایت را انکار کرده و ندای حسبنا کتاب الله را سر داد